User Tools

Site Tools


3983--10487-danpeterson-la-gi

Danpeterson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10487
Tên thay thế 1985 GP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9206545
Viễn điểm quỹ đạo 2.7066259
Độ lệch tâm 0.1698560
Chu kỳ quỹ đạo 1285.4114336
Độ bất thường trung bình 132.43215
Độ nghiêng quỹ đạo 24.90193
Kinh độ của điểm nút lên 98.47372
Acgumen của cận điểm 202.73570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10487 Danpeterson (1985 GP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 4 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10487 Danpeterson
3983--10487-danpeterson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)