User Tools

Site Tools


3984--10670-seminozhenko-la-gi

Seminozhenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10670
Tên thay thế 1977 PP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4553670
Viễn điểm quỹ đạo 3.0402728
Độ lệch tâm 0.1064309
Chu kỳ quỹ đạo 1663.7221865
Độ bất thường trung bình 243.69971
Độ nghiêng quỹ đạo 5.02742
Kinh độ của điểm nút lên 198.90715
Acgumen của cận điểm 163.78202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10670 Seminozhenko (1977 PP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Ukrainian physicist Vladimir Petrovich Seminozhenko.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
3984--10670-seminozhenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)