User Tools

Site Tools


3985--7777-consadole-la-gi

Consadole
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7777
Tên thay thế 1993 CO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0830321
Viễn điểm quỹ đạo 2.5564593
Độ lệch tâm 0.1020429
Chu kỳ quỹ đạo 1290.5029273
Độ bất thường trung bình 136.43097
Độ nghiêng quỹ đạo 4.02951
Kinh độ của điểm nút lên 216.01501
Acgumen của cận điểm 269.17048
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7777 Consadole (1993 CO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1993 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7777 Consadole
3985--7777-consadole-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)