User Tools

Site Tools


3987--8291-bingham-la-gi

Bingham
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8291
Đặt tên theo Hiram Bingham III
Tên thay thế 1992 RV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0075951
Viễn điểm quỹ đạo 3.1874191
Độ lệch tâm 0.2271070
Chu kỳ quỹ đạo 1529.0917997
Độ bất thường trung bình 171.87274
Độ nghiêng quỹ đạo 3.94370
Kinh độ của điểm nút lên 316.92827
Acgumen của cận điểm 148.36247
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8291 Bingham (1992 RV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8291 Bingham
3987--8291-bingham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)