User Tools

Site Tools


3988--8437-bernicla-la-gi

Bernicla
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8437
Đặt tên theo Brant Goose
Tên thay thế 3057 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4167367
Viễn điểm quỹ đạo 2.6422331
Độ lệch tâm 0.0445736
Chu kỳ quỹ đạo 1469.4220616
Độ bất thường trung bình 4.64826
Độ nghiêng quỹ đạo 2.44826
Kinh độ của điểm nút lên 230.74328
Acgumen của cận điểm 41.98962
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8437 Bernicla (3057 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8437 Bernicla
3988--8437-bernicla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)