User Tools

Site Tools


3989--8598-tetrix-la-gi

Tetrix
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8598
Đặt tên theo Black Grouse
Tên thay thế 2202 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7030303
Viễn điểm quỹ đạo 3.6022931
Độ lệch tâm 0.1426196
Chu kỳ quỹ đạo 2044.6289104
Độ bất thường trung bình 321.20930
Độ nghiêng quỹ đạo 0.55121
Kinh độ của điểm nút lên 295.57129
Acgumen của cận điểm 189.72290
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8598 Tetrix (2202 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8598 Tetrix
3989--8598-tetrix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)