User Tools

Site Tools


3990--8757-cyaneus-la-gi

Cyaneus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8757
Đặt tên theo Hen Harrier
Tên thay thế 6600 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0524147
Viễn điểm quỹ đạo 2.3320647
Độ lệch tâm 0.0637818
Chu kỳ quỹ đạo 1185.5789730
Độ bất thường trung bình 38.33846
Độ nghiêng quỹ đạo 1.95926
Kinh độ của điểm nút lên 64.38914
Acgumen của cận điểm 138.19292
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8757 Cyaneus (6600 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8757 Cyaneus
3990--8757-cyaneus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)