User Tools

Site Tools


3991--8915-sawaishujiro-la-gi

Sawaishujiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8915
Tên thay thế 1995 YK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.7308143
Viễn điểm quỹ đạo 4.1268153
Độ lệch tâm 0.0503970
Chu kỳ quỹ đạo 2844.4006196
Độ bất thường trung bình 116.70226
Độ nghiêng quỹ đạo 3.68975
Kinh độ của điểm nút lên 245.26831
Acgumen của cận điểm 327.29509
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

8915 Sawaishujiro (1995 YK3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8915 Sawaishujiro
3991--8915-sawaishujiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)