User Tools

Site Tools


3992--9016-henrymoore-la-gi

Henrymoore
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9016
Đặt tên theo Henry Moore
Tên thay thế 1986 AE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6985554
Viễn điểm quỹ đạo 3.7606326
Độ lệch tâm 0.3777260
Chu kỳ quỹ đạo 1647.1968759
Độ bất thường trung bình 23.16917
Độ nghiêng quỹ đạo 29.01122
Kinh độ của điểm nút lên 290.76017
Acgumen của cận điểm 110.22803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9016 Henrymoore (1986 AE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1986 bởi C. S. và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9016 Henrymoore
3992--9016-henrymoore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)