User Tools

Site Tools


3993--9165-raup-la-gi

Raup
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9165
Đặt tên theo David M. Raup
Tên thay thế 1987 SJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7926736
Viễn điểm quỹ đạo 2.1796556
Độ lệch tâm 0.0974194
Chu kỳ quỹ đạo 1022.4010339
Độ bất thường trung bình 147.50800
Độ nghiêng quỹ đạo 24.59508
Kinh độ của điểm nút lên 15.06008
Acgumen của cận điểm 332.05480
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9165 Raup (1987 SJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9165 Raup
3993--9165-raup-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)