User Tools

Site Tools


3995--9508-titurel-la-gi

Titurel
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9508
Tên thay thế 3395 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2042420
Viễn điểm quỹ đạo 2.4357414
Độ lệch tâm 0.0498923
Chu kỳ quỹ đạo 1290.7082665
Độ bất thường trung bình 94.49028
Độ nghiêng quỹ đạo 4.68872
Kinh độ của điểm nút lên 179.02638
Acgumen của cận điểm 346.12849
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9508 Titurel (3395 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Titurel, a character ở Arthurian legend.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9508 Titurel
3995--9508-titurel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)