User Tools

Site Tools


3996--9833-rilke-la-gi

Rilke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Ziener
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 2 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9833
Đặt tên theo Rainer Maria Rilke
Tên thay thế 1982 DW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0176204
Viễn điểm quỹ đạo 2.5335836
Độ lệch tâm 0.1133685
Chu kỳ quỹ đạo 1253.8421992
Độ bất thường trung bình 285.27339
Độ nghiêng quỹ đạo 3.76987
Kinh độ của điểm nút lên 129.87230
Acgumen của cận điểm 318.24853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9833 Rilke (1982 DW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1982 bởi R. Ziener ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9833 Rilke
3996--9833-rilke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)