User Tools

Site Tools


3998--10024-marthahazen-la-gi

Marthahazen
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá trạm Agassiz
Ngày khám phá 10 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10024
Tên thay thế 1980 EB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2207743
Viễn điểm quỹ đạo 2.6791149
Độ lệch tâm 0.0935410
Chu kỳ quỹ đạo 1400.6603257
Độ bất thường trung bình 87.65274
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03754
Kinh độ của điểm nút lên 2.54462
Acgumen của cận điểm 210.58339
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10024 Marthahazen (1980 EB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 3 năm 1980 ở trạm Agassiz thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên Martha L. Hazen, president thuộc American Association of Variable Star Observers.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10024 Marthahazen
3998--10024-marthahazen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)