User Tools

Site Tools


3999--10175-aenona-la-gi

Aenona
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Korlevic và D. Matkovic
Nơi khám phá Visnjan
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10175
Đặt tên theo Nin
Tên thay thế 1996 CR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9809614
Viễn điểm quỹ đạo 2.5608312
Độ lệch tâm 0.1276742
Chu kỳ quỹ đạo 1249.9549929
Độ bất thường trung bình 97.97743
Độ nghiêng quỹ đạo 5.70301
Kinh độ của điểm nút lên 196.01120
Acgumen của cận điểm 91.59524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10175 Aenona (1996 CR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi K. Korlevic và D. Matkovic ở Visnjan.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10175 Aenona
3999--10175-aenona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)