User Tools

Site Tools


4000--10326-kuragano-la-gi

Kuragano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10326
Tên thay thế 1990 WS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9636792
Viễn điểm quỹ đạo 2.8213654
Độ lệch tâm 0.1792431
Chu kỳ quỹ đạo 1351.7065295
Độ bất thường trung bình 259.21005
Độ nghiêng quỹ đạo 2.65537
Kinh độ của điểm nút lên 149.82638
Acgumen của cận điểm 280.02963
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10326 Kuragano (1990 WS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10326 Kuragano
4000--10326-kuragano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)