User Tools

Site Tools


4001--10498-bobgent-la-gi

Bobgent
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10498
Tên thay thế 1986 RG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6913646
Viễn điểm quỹ đạo 2.8818242
Độ lệch tâm 0.2603128
Chu kỳ quỹ đạo 1262.9383207
Độ bất thường trung bình 114.54564
Độ nghiêng quỹ đạo 7.96140
Kinh độ của điểm nút lên 163.60376
Acgumen của cận điểm 152.34630
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10498 Bobgent (1986 RG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1986 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10498 Bobgent
4001--10498-bobgent-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)