User Tools

Site Tools


4002--10671-mazurova-la-gi

Mazurova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10671
Tên thay thế 1977 RR6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0159510
Viễn điểm quỹ đạo 2.8542088
Độ lệch tâm 0.1721212
Chu kỳ quỹ đạo 1387.9322223
Độ bất thường trung bình 24.34112
Độ nghiêng quỹ đạo 4.72129
Kinh độ của điểm nút lên 355.43373
Acgumen của cận điểm 12.42028
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10671 Mazurova (1977 RR6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Russian stage và screen actress Ekaterina Yakovlevna Mazurova.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4002--10671-mazurova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)