User Tools

Site Tools


4003--7778-markrobinson-la-gi

Markrobinson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7778
Tên thay thế 1993 HK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6022772
Viễn điểm quỹ đạo 3.1651238
Độ lệch tâm 0.3278194
Chu kỳ quỹ đạo 1344.2373385
Độ bất thường trung bình 322.72602
Độ nghiêng quỹ đạo 19.56593
Kinh độ của điểm nút lên 224.67960
Acgumen của cận điểm 97.11996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

7778 Markrobinson (1993 HK1) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7778 Markrobinson
4003--7778-markrobinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)