User Tools

Site Tools


4004--8133-takanochoei-la-gi

Takanochoei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8133
Tên thay thế 1977 DX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6651625
Viễn điểm quỹ đạo 3.6349279
Độ lệch tâm 0.1539288
Chu kỳ quỹ đạo 2042.0839467
Độ bất thường trung bình 114.53216
Độ nghiêng quỹ đạo 2.31536
Kinh độ của điểm nút lên 89.85870
Acgumen của cận điểm 177.59282
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

8133 Takanochoei (1977 DX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8133 Takanochoei
4004--8133-takanochoei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)