User Tools

Site Tools


4005--8294-takayuki-la-gi

Takayuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8294
Tên thay thế 1992 UM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8095574
Viễn điểm quỹ đạo 3.2258502
Độ lệch tâm 0.0689751
Chu kỳ quỹ đạo 1914.7556120
Độ bất thường trung bình 282.44303
Độ nghiêng quỹ đạo 9.09132
Kinh độ của điểm nút lên 239.45319
Acgumen của cận điểm 233.05052
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

8294 Takayuki (1992 UM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8294 Takayuki
4005--8294-takayuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)