User Tools

Site Tools


4006--8438-marila-la-gi

8438 Marila là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1247.0584144 ngày (3.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1971.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4006--8438-marila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)