User Tools

Site Tools


4007--8599-riparia-la-gi

Riparia
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8599
Đặt tên theo Sand Martin
Tên thay thế 2277 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4497840
Viễn điểm quỹ đạo 2.9810812
Độ lệch tâm 0.0978292
Chu kỳ quỹ đạo 1634.3947850
Độ bất thường trung bình 283.05022
Độ nghiêng quỹ đạo 3.46183
Kinh độ của điểm nút lên 29.97189
Acgumen của cận điểm 317.85993
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8599 Riparia (2277 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8599 Riparia
4007--8599-riparia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)