User Tools

Site Tools


4008--8758-perdix-la-gi

Perdix
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8758
Đặt tên theo Grey Partridge
Tên thay thế 6683 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8379969
Viễn điểm quỹ đạo 3.5872945
Độ lệch tâm 0.1166169
Chu kỳ quỹ đạo 2103.2585434
Độ bất thường trung bình 322.25455
Độ nghiêng quỹ đạo 5.47071
Kinh độ của điểm nút lên 149.80106
Acgumen của cận điểm 350.96808
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8758 Perdix (6683 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8758 Perdix
4008--8758-perdix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)