User Tools

Site Tools


4009--8922-kumanodake-la-gi

Kumanodake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8922
Tên thay thế 1996 VQ30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0436846
Viễn điểm quỹ đạo 2.5499938
Độ lệch tâm 0.1102187
Chu kỳ quỹ đạo 1271.4354750
Độ bất thường trung bình 63.70203
Độ nghiêng quỹ đạo 4.86889
Kinh độ của điểm nút lên 30.62492
Acgumen của cận điểm 83.95309
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8922 Kumanodake (1996 VQ30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1996 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8922 Kumanodake
4009--8922-kumanodake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)