User Tools

Site Tools


4010--9017-babadzhanyan-la-gi

Babadzhanyan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9017
Đặt tên theo Arno Babajanian
Tên thay thế 1986 TW9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9813880
Viễn điểm quỹ đạo 3.1681084
Độ lệch tâm 0.2304537
Chu kỳ quỹ đạo 1509.0393975
Độ bất thường trung bình 86.88228
Độ nghiêng quỹ đạo 5.80868
Kinh độ của điểm nút lên 300.11424
Acgumen của cận điểm 71.75259
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9017 Babadzhanyan (1986 TW9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1986 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9017 Babadzhanyan
4010--9017-babadzhanyan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)