User Tools

Site Tools


4011--9167-kharkiv-la-gi

Kharkiv
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9167
Tên thay thế 1987 SS17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6107194
Viễn điểm quỹ đạo 3.6739596
Độ lệch tâm 0.1691797
Chu kỳ quỹ đạo 2034.5954701
Độ bất thường trung bình 288.72402
Độ nghiêng quỹ đạo 6.95221
Kinh độ của điểm nút lên 359.94957
Acgumen của cận điểm 326.36212
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

9167 Kharkiv (1987 SS17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1987 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9167 Kharkiv
4011--9167-kharkiv-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)