User Tools

Site Tools


4012--9339-kimnovak-la-gi

Kimnovak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9339
Đặt tên theo Kim Novak
Tên thay thế 1991 GT5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7675873
Viễn điểm quỹ đạo 3.5667015
Độ lệch tâm 0.1261569
Chu kỳ quỹ đạo 2058.7339644
Độ bất thường trung bình 348.99000
Độ nghiêng quỹ đạo 0.85646
Kinh độ của điểm nút lên 163.66312
Acgumen của cận điểm 61.52781
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9339 Kimnovak (1991 GT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9339 Kimnovak
4012--9339-kimnovak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)