User Tools

Site Tools


4013--9678-van-der-meer-la-gi

van der Meer
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9678
Đặt tên theo Simon van der Meer
Tên thay thế 2584 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0639805
Viễn điểm quỹ đạo 3.1570867
Độ lệch tâm 0.2093645
Chu kỳ quỹ đạo 1540.6087784
Độ bất thường trung bình 135.65015
Độ nghiêng quỹ đạo 2.41676
Kinh độ của điểm nút lên 194.12117
Acgumen của cận điểm 132.80317
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

9678 van der Meer (2584 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9678 van der Meer
4013--9678-van-der-meer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)