User Tools

Site Tools


4014--9834-kirsanov-la-gi

Kirsanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9834
Tên thay thế 1982 TS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7788256
Viễn điểm quỹ đạo 3.2674066
Độ lệch tâm 0.0808075
Chu kỳ quỹ đạo 1919.9090731
Độ bất thường trung bình 301.20100
Độ nghiêng quỹ đạo 8.77496
Kinh độ của điểm nút lên 246.46301
Acgumen của cận điểm 159.43169
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9834 Kirsanov (1982 TS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9834 Kirsanov
4014--9834-kirsanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)