User Tools

Site Tools


4016--10025-rauer-la-gi

Rauer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Claes-Ingvar Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10025
Tên thay thế 1980 FO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7145284
Viễn điểm quỹ đạo 3.0992930
Độ lệch tâm 0.0661810
Chu kỳ quỹ đạo 1810.2808565
Độ bất thường trung bình 4.66083
Độ nghiêng quỹ đạo 1.24208
Kinh độ của điểm nút lên 313.82113
Acgumen của cận điểm 94.89579
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

10025 Rauer (1980 FO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi Claes-Ingvar Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học và hành tinh học Đức Heike Rauer.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10025 Rauer
4016--10025-rauer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)