User Tools

Site Tools


4017--10176-gaiavettori-la-gi

Gaiavettori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10176
Tên thay thế 1996 CW7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7581408
Viễn điểm quỹ đạo 2.6776944
Độ lệch tâm 0.2073011
Chu kỳ quỹ đạo 1206.4700172
Độ bất thường trung bình 147.10396
Độ nghiêng quỹ đạo 5.67496
Kinh độ của điểm nút lên 125.27263
Acgumen của cận điểm 154.45074
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10176 Gaiavettori (1996 CW7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10176 Gaiavettori
4017--10176-gaiavettori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)