User Tools

Site Tools


4018--10500-nishi-koen-la-gi

Nishi-koen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10500
Tên thay thế 1987 GA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1537970
Viễn điểm quỹ đạo 3.2115064
Độ lệch tâm 0.1971388
Chu kỳ quỹ đạo 1604.8884903
Độ bất thường trung bình 262.29914
Độ nghiêng quỹ đạo 11.07151
Kinh độ của điểm nút lên 49.61164
Acgumen của cận điểm 166.88408
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10500 Nishi-koen (1987 GA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1987 bởi M. Koishikawa ở trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10500 Nishi-koen
4018--10500-nishi-koen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)