User Tools

Site Tools


4019--10672-kostyukova-la-gi

Kostyukova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10672
Tên thay thế 1978 QE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6711413
Viễn điểm quỹ đạo 3.3893205
Độ lệch tâm 0.1185024
Chu kỳ quỹ đạo 1926.6908063
Độ bất thường trung bình 204.45066
Độ nghiêng quỹ đạo 15.01220
Kinh độ của điểm nút lên 283.55904
Acgumen của cận điểm 64.49809
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0719
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.70

10672 Kostyukova (1978 QE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. The asteroidđược đặt tên theo tên của Tatiana Andreevna Kostyukova, a Russian botanist.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4019--10672-kostyukova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)