User Tools

Site Tools


4020--7633-volodymyr-la-gi

7633 Volodymyr là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1503.1386161 ngày (4.12 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4020--7633-volodymyr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)