User Tools

Site Tools


4021--7779-susanring-la-gi

Susanring
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. B. Child
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7779
Tên thay thế 1993 KL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8360943
Viễn điểm quỹ đạo 2.8705317
Độ lệch tâm 0.2197832
Chu kỳ quỹ đạo 1318.6148566
Độ bất thường trung bình 70.48600
Độ nghiêng quỹ đạo 25.64756
Kinh độ của điểm nút lên 44.42032
Acgumen của cận điểm 150.18359
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7779 Susanring (1993 KL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 5 năm 1993 bởi J. B. Child ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7779 Susanring
4021--7779-susanring-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)