User Tools

Site Tools


4022--8134-minin-la-gi

Minin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8134
Tên thay thế 1978 SQ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9601664
Viễn điểm quỹ đạo 2.8937516
Độ lệch tâm 0.1923364
Chu kỳ quỹ đạo 1380.9949470
Độ bất thường trung bình 310.02045
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30902
Kinh độ của điểm nút lên 200.58452
Acgumen của cận điểm 158.73468
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8134 Minin (1978 SQ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8134 Minin
4022--8134-minin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)