User Tools

Site Tools


4023--8295-toshifukushima-la-gi

Toshifukushima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8295
Tên thay thế 1992 UN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3381324
Viễn điểm quỹ đạo 3.2267798
Độ lệch tâm 0.1596876
Chu kỳ quỹ đạo 1695.2778553
Độ bất thường trung bình 121.32902
Độ nghiêng quỹ đạo 10.34005
Kinh độ của điểm nút lên 77.88382
Acgumen của cận điểm 324.16696
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8295 Toshifukushima (1992 UN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8295 Toshifukushima
4023--8295-toshifukushima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)