User Tools

Site Tools


4024--8439-albellus-la-gi

Albellus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8439
Đặt tên theo Smew
Tên thay thế 2034 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7099165
Viễn điểm quỹ đạo 3.6069155
Độ lệch tâm 0.1420014
Chu kỳ quỹ đạo 2050.2292498
Độ bất thường trung bình 311.43181
Độ nghiêng quỹ đạo 0.99040
Kinh độ của điểm nút lên 56.68576
Acgumen của cận điểm 67.97278
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8439 Albellus (2034 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8439 Albellus
4024--8439-albellus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)