User Tools

Site Tools


4025--8600-arundinaceus-la-gi

Arundinaceus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8600
Đặt tên theo Great Reed Warbler
Tên thay thế 3060 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0556996
Viễn điểm quỹ đạo 2.8256204
Độ lệch tâm 0.1577280
Chu kỳ quỹ đạo 1392.7057193
Độ bất thường trung bình 265.47268
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95911
Kinh độ của điểm nút lên 71.84380
Acgumen của cận điểm 64.76222
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8600 Arundinaceus (3060 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8600 Arundinaceus
4025--8600-arundinaceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)