User Tools

Site Tools


4026--8759-porzana-la-gi

Porzana
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8759
Tên thay thế 7603 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1571843
Viễn điểm quỹ đạo 3.1751623
Độ lệch tâm 0.1909062
Chu kỳ quỹ đạo 1590.1239873
Độ bất thường trung bình 2.84987
Độ nghiêng quỹ đạo 13.74150
Kinh độ của điểm nút lên 22.05086
Acgumen của cận điểm 304.35498
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8759 Porzana (7603 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8759 Porzana
4026--8759-porzana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)