User Tools

Site Tools


4027--8923-yamakawa-la-gi

Yamakawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 30 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8923
Tên thay thế 1996 WQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0656440
Viễn điểm quỹ đạo 2.7699390
Độ lệch tâm 0.1456484
Chu kỳ quỹ đạo 1373.1775550
Độ bất thường trung bình 280.75760
Độ nghiêng quỹ đạo 1.54449
Kinh độ của điểm nút lên 204.11037
Acgumen của cận điểm 331.22725
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8923 Yamakawa (1996 WQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 11 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8923 Yamakawa
4027--8923-yamakawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)