User Tools

Site Tools


4028--9019-eucommia-la-gi

Eucommia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9019
Đặt tên theo Eucommia
Tên thay thế 1987 QF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1992509
Viễn điểm quỹ đạo 2.6885017
Độ lệch tâm 0.1000973
Chu kỳ quỹ đạo 1395.4595545
Độ bất thường trung bình 179.42703
Độ nghiêng quỹ đạo 5.41347
Kinh độ của điểm nút lên 135.17766
Acgumen của cận điểm 169.17198
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9019 Eucommia (1987 QF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9019 Eucommia
4028--9019-eucommia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)