User Tools

Site Tools


4029--9168-sarov-la-gi

Sarov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9168
Tên thay thế 1987 ST17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0531406
Viễn điểm quỹ đạo 2.8062648
Độ lệch tâm 0.1549828
Chu kỳ quỹ đạo 1383.3374468
Độ bất thường trung bình 164.71740
Độ nghiêng quỹ đạo 8.78990
Kinh độ của điểm nút lên 225.02733
Acgumen của cận điểm 143.13886
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9168 Sarov (1987 ST17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1987 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9168 Sarov
4029--9168-sarov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)