User Tools

Site Tools


4030--9340-williamholden-la-gi

Williamholden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9340
Đặt tên theo William Holden
Tên thay thế 1991 LW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7518870
Viễn điểm quỹ đạo 3.6636070
Độ lệch tâm 0.1421122
Chu kỳ quỹ đạo 2098.4498227
Độ bất thường trung bình 334.27220
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26824
Kinh độ của điểm nút lên 104.07196
Acgumen của cận điểm 150.19990
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9340 Williamholden (1991 LW1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9340 Williamholden
4030--9340-williamholden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)