User Tools

Site Tools


4031--qu-ng-h-ng-qu-ng-uy-n-la-gi

Quảng Hưng là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Quảng Hưng có diện tích 25,99 km², dân số năm 1999 là 1.698 người.[1], mật độ dân cư đạt 65 người/km².

Xã Quảng Hưng được chia thành các xóm: Cốc Nhãn, Khuổi Ri, Bản Làng, Nà Cưởm, Nà Khà-Pò Rẻ, Nặm Phan, Pác Mỷ, Pác Ái, Pò Riên, Thác Đét, Tục Hỏa, Đầu Cầu, Bản Phò, Nà Tạo.

Trên địa bàn xã Quảng Hưng có các ngọn núi như Lũng Vài, Phia Đắng, Phia Pẻn, Mạ Lộc, Phia Phạ, Phia Lình. Tỉnh lộ 206 chạy qua địa bàn đông nam của xã, trên tuyến đường có đèo Khau Liêu. Sản phẩm nông nghiệp: Một trong những xã trồng rau xanh nhiều nhất tỉnh Cao Bằng với diện tích dao động từ 30-40 ha, tùy theo mùa. Các loại rau chủ yếu như: Cải bắp,cải bao, xu hào, súp lơ, mướp đắng, dưa chuột, ớt...Các sản phẩm này khá an toàn do nông dân canh tác theo hướng nông nghiệp truyền thống không sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng cũng như các loại thuốc bảo vệ thực vật.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
4031--qu-ng-h-ng-qu-ng-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)