User Tools

Site Tools


4033--10027-perozzi-la-gi

Perozzi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 30 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10027
Tên thay thế 1981 FL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9223604
Viễn điểm quỹ đạo 2.8146188
Độ lệch tâm 0.1883602
Chu kỳ quỹ đạo 1331.3911295
Độ bất thường trung bình 165.07716
Độ nghiêng quỹ đạo 7.90451
Kinh độ của điểm nút lên 184.00352
Acgumen của cận điểm 357.15867
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10027 Perozzi (1981 FL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 1981 bởi Edward L. G. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên Ettore Perozzi, một nhà thiên văn học Ý.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10027 Perozzi
4033--10027-perozzi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)