User Tools

Site Tools


4034--10177-ellison-la-gi

Ellison
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10177
Đặt tên theo Harlan Ellison
Tên thay thế 1996 CK9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9481649
Viễn điểm quỹ đạo 2.6655833
Độ lệch tâm 0.1554958
Chu kỳ quỹ đạo 1279.7768524
Độ bất thường trung bình 16.60590
Độ nghiêng quỹ đạo 6.58776
Kinh độ của điểm nút lên 152.03708
Acgumen của cận điểm 174.68232
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10177 Ellison (1996 CK9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng Mỹ, Harlan Ellison[1].

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 723-4
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10177 Ellison
4034--10177-ellison-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)