User Tools

Site Tools


4035--10330-durkheim-la-gi

Durkheim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10330
Đặt tên theo John Vender
Tên thay thế 1991 GH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2129534
Viễn điểm quỹ đạo 2.9161136
Độ lệch tâm 0.1370932
Chu kỳ quỹ đạo 1500.0681906
Độ bất thường trung bình 158.27225
Độ nghiêng quỹ đạo 0.95014
Kinh độ của điểm nút lên 254.90573
Acgumen của cận điểm 189.29826
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10330 Durkheim (1991 GH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10330 Durkheim
4035--10330-durkheim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)