User Tools

Site Tools


4036--10501-ardmacha-la-gi

Ardmacha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 7 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10501
Đặt tên theo Armagh
Tên thay thế 1987 OT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0060872
Viễn điểm quỹ đạo 3.4337324
Độ lệch tâm 0.2624435
Chu kỳ quỹ đạo 1638.4385699
Độ bất thường trung bình 242.59161
Độ nghiêng quỹ đạo 8.69040
Kinh độ của điểm nút lên 172.88074
Acgumen của cận điểm 121.78892
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10501 Ardmacha (1987 OT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1987 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10501 Ardmacha
4036--10501-ardmacha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)