User Tools

Site Tools


4037--7634-shizutani-kou-la-gi

7634 Shizutani-Kou là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2067.9461624 ngày (5.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
4037--7634-shizutani-kou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)